2008-12-11 Baby Blue Space Coon's*PL & CH Grand Chuck Wiki-Black*PL

Koteczka Isztar, czarny szylkret, pręgowanie klasyczne Kocurek Irys, rudy, pręgowanie klasyczne Koteczka Inez, rudy, pręgowanie klasyczne Kocurek Indy, czarny, pręgowanie klasyczne Koteczka Ivette, czarny szylkret, pręgowanie klasyczne Kocurek Iskier, czarny, pręgowanie klasyczne Kocurek Izik, czarny, pręgowanie klasyczne Kocurek Imbir, rudy, pręgowanie klasyczne Kocurek Ibis, rudy, pręgowanie klasyczne
Isztar Irys Inez Indy Ivette Iskier Izik Imbir Ibis