2017-02-18 Dalila Ewjatar*PL & GIC Neti Nannarella*PL

m Salgant, rudy z białymm Samuri, rudy z białymm Sindo, rudy z białymm Smaug, rudym Somar, rudy
SalgantSamuriSindoSmaugSomar