2016-09-01 Dessie Ewjatar*PL & GIC S*IsaRosLynx Amazing Blue

m Roki, kremowy z białymm Robi, kremowy z białymf Roksa, niebieski szylkret z białym
RokiRobiRoksa