2014-09-02 IC White Snow Ewjatar*PL & GIC S*IsaRosLynx Amazing Blue

m Gapcio, białym Gucio, czarny
GapcioGucio