2012-11-14 IC White Snow Ewjatar*PL & CH Neti Nannarella*PL

m Beli, czarnym Brian, białym Bumba, białym Buri, czarny
BeliBrianBumbaBuri