2020-03-02 CH Dalila Ewjatar*PL & GIC Picasso IsztarCoon*PL

m Drago, rudyf Dana, rudy z białym
DragoDana