2020-09-20 Ana Ewjatar*PL & GIC Picasso IsztarCoon*PL

f Hana, rudy z białymm Hari, czarny z białymf Hatty, czarny szylkret z białymm Hiro, czarny z białymf Holly, czarny szylkret srebrzysty z białym
HanaHariHattyHiroHolly